Kérdése van? Küldje el nekünk üzenetben és mi szívesen válaszolunk!

Átvételi lehetőségek, szállítás

A kibérelt készülékeket az alábbi településeken van lehetősége személyesen átvenni:

  • Budapest
  • Hévíz
  • Keszthely
  • Fonyód
  • Nagykanizsa
  • Szombathely
  • Zalaegerszeg

Minden terméknél természetesen van lehetőseg postai szállításra amit a megrendelőben kell feltüntetni.

Bérleti szerződési feltételek

A bérlő a készüléket és tartozékait üzemképes állapotban vette át.
A készüléket rendeltetésének megfelelően a használati útmutatóban leírtakat követve használja a saját felelősségére. A bérelt készüléket csak a bérlő használja. Amennyiben a bérlőn kívül más is használja a bérlő vállal érte felelősséget. A bérleti idő lejártakor a készüléket a bérlő az átvételkori állapottal megegyező állapotban, tisztán, a bérbeadónak visszaadja.

Amennyiben a bérlő a készüléket nem tiszta állapotban szállítja vissza, úgy 1500,- Ft-pót díjat fizet. A bérlő köteles a bérbeadót a készülék meghibásodásáról tájékoztatni. Amennyiben a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék használhatatlanná válik, elvész, megsemmisül, úgy a bérlő köteles a készülék teljes értékét megtéríteni. Amennyiben a bérlő a készüléket a határidő lejárta után hossza vissza, /kivétel, ha a bérbe adóval előzetesen egyeztetett/  köteles  késedelmi díjat fizetni, amelynek mértéke a bérleti díj kétszeresének adott időszakra eső része.

A készüléket bérlőnek kell vissza juttatni a szerződés lejárta után 5 napon belül az alábbi címre: Siposné Á. Andrea 8380 Hévíz,Sugár utca 10/b 3/7  

Számla igényét a bérlet kezdetekor kérjük jelezze! A számlát a készülék/ek visszavétele, illetve a bérleti díj rendezése után levélben küldjük ki. Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük. A szerződésben foglaltak betartásáért a bérlő teljes körű felelősséget vállal. Jelen szerződésből eredő viták esetén a szerződő felek elismerik a Keszthely Városi Bíróság illetékességét.

Siposné Ábrahám Andrea

06/ 30 626 05 01

Erste Bank Zrt 11600006-00000000-50855269

Banki átutalásnál a közleménybe a bérlő nevét és címét szíveskedjék beírni!